[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thông báo về việc họp mặt thành viênOn Fri, 10 Feb 2012 20:38:28 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> Kinh nghiệm của /me với ViM là đừng đọc sách gì hết ;-)

kinh nghiệm của mình thì đơn giản: đừng dùng vi, vim hay những editor
tương tự. Cứ geany, gedit, nano mà đá tới là ngon :D

:D

> 
> 2012/2/10 h2vnteam <[email protected]>:
> > Hi bác Doan,
> >
> > Mình in cuốn này (http://shop.oreilly.com/product/9780596529833.do)
> > 1 năm rồi mà mới đọc được 1/3 thôi à, mà đọc lại mấy lần mới ghê
> > chứ, lần nào cũng bỏ dở. Bác có ebook thì share mình với, bỏ vô
> > điện thoại, ngồi quán cafe lôi ra coi.
> >
> > Sách vim mình cũng có vài quyển khá hay, nhưng ko phải lập trình
> > chuyên nghiệp nên đọc xong rồi lại quên.
> >
> > Feh thì thấy set parameters thôi chứ đâu có cần configure gì đâu,
> > để mình tìm hiểu xem sao sao rồi anh em mình bàn luận tiếp hi.
> >
> > Bác ở xa không? nếu gần thì mình có thể chạy qua đón.
> > --
> > Keep things simple as "The Arch Way"
> >
> > --
> > Group Email: [email protected]
> > Unsubscribe: [email protected]
> > Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn
> -- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115