[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thông báo về việc họp mặt thành viên> Thì cũng đọc những gì mình cần đọc thôi chứ làm sao mà đọc hết mọi thứ được
> bác, những cũng phải nắm được những điểm cơ bản của nó. Thấy nhiều features
> hay hay nên cũng coi thứ nó có cái gì trong đó. Vimmers tùy biến theo phong
> cách và yêu cầu riêng của họ mà... tui chỉ học Vim vì cổng usb của tui bị hư
> không dùng chuột được.
>
> Bác nào không làm coding nhiều thì học Vim xong sẽ không biết để làm gì
> nữa.... Phương châm của tui là "cái gì không hư thì không nên sửa nó".
>

Ý của /me là về cơ bản thì không sách nào hay hơn ViM help (gồm user
manual và ref manual). Những cái gì không được đề cập trong help thì
có nghĩa là nó cũng không thường xuyên được sử dụng. Còn advance, tip
& trick thì không gì hơn ViM wikia cả. Tóm lại là learn ViM by doing,
not from any book.

Hoang