[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thông báo về việc họp mặt thành viênOn Sat Feb 11, 2012 at 17:31 +0700, Hoang Tran wrote:
> Ý của /me là về cơ bản thì không sách nào hay hơn ViM help (gồm user
> manual và ref manual). Những cái gì không được đề cập trong help thì
> có nghĩa là nó cũng không thường xuyên được sử dụng. Còn advance, tip
> & trick thì không gì hơn ViM wikia cả. Tóm lại là learn ViM by doing,
> not from any book.
> 
> Hoang

Đa phần help theo em giống phần liệt kê tính năng hơn :(. Phải biết chút
chút rồi đọc help mới hiệu quả được. Nhưng help của em thì đúng là
thích hợp cho người mới vì có cả phần vimtutor :). Ban đầu em làm quen với
vim cũng là qua help của nó.
Em thì từ trước đến giờ học ngôn ngữ hay học cách sử dụng toàn learn by
example trước cả, sau đó muốn tìm hiểu hơn nữa mới đọc help hay
tutorial. 
@anh Kỳ Anh cái xài editor là personal taste mà anh :). Chả phải xài vim
là hơn thằng xài nano hay geany, xài chỉ vì thấy nó phù hợp với mình vậy
thôi.