[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thông báo về việc họp mặt thành viên



On 02/12/2012 12:32 PM, Hoang Long Nguyen wrote:
Hi chut gap anh em nhe :)

2012/2/12 An Nguyen <[email protected]>
Mình bận việc nên sẽ tới trễ, có điều mình sẽ không follow luật đi trễ đâu =]]


2012/2/11 Doan Luong Van <[email protected]>:
> On Sat Feb 11, 2012 at 17:31 +0700, Hoang Tran wrote:
>> Ý của /me là về cơ bản thì không sách nào hay hơn ViM help (gồm user
>> manual và ref manual). Những cái gì không được đề cập trong help thì
>> có nghĩa là nó cũng không thường xuyên được sử dụng. Còn advance, tip
>> & trick thì không gì hơn ViM wikia cả. Tóm lại là learn ViM by doing,
>> not from any book.
>>
>> Hoang
>
> Đa phần help theo em giống phần liệt kê tính năng hơn :(. Phải biết chút
> chút rồi đọc help mới hiệu quả được. Nhưng help của em thì đúng là
> thích hợp cho người mới vì có cả phần vimtutor :). Ban đầu em làm quen với
> vim cũng là qua help của nó.
> Em thì từ trước đến giờ học ngôn ngữ hay học cách sử dụng toàn learn by
> example trước cả, sau đó muốn tìm hiểu hơn nữa mới đọc help hay
> tutorial.
> @anh Kỳ Anh cái xài editor là personal taste mà anh :). Chả phải xài vim
> là hơn thằng xài nano hay geany, xài chỉ vì thấy nó phù hợp với mình vậy
> thôi.
>
> --
> Group Email: [email protected]
> Unsubscribe: [email protected]
> Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn



--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C


--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn
em đang chờ trên đó đây anh :)