[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thông báo về việc họp mặt thành viênem tới cafe tinhte rồi anh em nào cho em số phone với em là thành viên mới chưa biết ai hết :D

2012/2/12 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Sun, 12 Feb 2012 11:52:29 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Mình bận việc nên sẽ tới trễ, có điều mình sẽ không follow luật đi
> trễ đâu =]]

đi trễ thì phải nộp phạt chớ còn không thì ở nhà :D :D :D


--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115