[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mạng chậm ???On Mon, 13 Feb 2012 20:29:24 -0800 (PST)
Nobody <[email protected]> wrote:

> Ko hiểu tại sao dạo này em dùng pacman cài bất cứ thứ gì cũng cảm thấy
> rất chậm . Nhưng lướt web lại bình thường . Đo trên speedtest tốc độ
> download vẫn đc 4,8 Mbps .
> 
> Có ai có cao kiến gì về việc dùng pacman chậm ko ?
> 

Dùng mirror gì thế? Cho mọi người xem cái /etc/pacman.d/mirrorlist xem 

-- 
Anh K. Huynh
System administrator