[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mạng chậm ???# Generated by Reflector
# When:      2012-02-14 04:37:50 GMT
# Source:    https://www.archlinux.org/mirrors/status/json/
# Retrieved: 2012-02-14 04:37:32 GMT
# Updated:   2012-02-14 04:07:24 GMT
Server = http://ftp.tku.edu.tw/Linux/ArchLinux/$repo/os/$arch
Server = http://archlinux.c3sl.ufpr.br/$repo/os/$arch
Server = ftp://mirrors.kernel.org/archlinux/$repo/os/$arch
Server = ftp://ftp.tku.edu.tw/Linux/ArchLinux/$repo/os/$arch
Server = ftp://archlinux.c3sl.ufpr.br/archlinux/$repo/os/$arch
Đây anh ạ
Vào 11:38 Ngày 14 tháng 2 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Mon, 13 Feb 2012 20:29:24 -0800 (PST)
Nobody <[email protected]> wrote:

> Ko hiểu tại sao dạo này em dùng pacman cài bất cứ thứ gì cũng cảm thấy
> rất chậm . Nhưng lướt web lại bình thường . Đo trên speedtest tốc độ
> download vẫn đc 4,8 Mbps .
>
> Có ai có cao kiến gì về việc dùng pacman chậm ko ?
>

Dùng mirror gì thế? Cho mọi người xem cái /etc/pacman.d/mirrorlist xem

--
Anh K. Huynh
System administrator