[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mạng chậm ???Tình hình là mặc dù tốc độ có cải thiện chút đỉnh từ 5 KB /s -> 40KB/s với aria2 nhưng mà vẫn còn chậm lắm ạ . Đường truyền của em download thường thường là tới ~500 KB/s cơ :(

Vào 11:54 Ngày 14 tháng 2 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Tue, 14 Feb 2012 11:40:02 +0700
Linux <[email protected]> wrote:

> >
> > # Generated by Reflector
> > # When:      2012-02-14 04:37:50 GMT
> > # Source:    https://www.archlinux.org/mirrors/status/json/
> > # Retrieved: 2012-02-14 04:37:32 GMT
> > # Updated:   2012-02-14 04:07:24 GMT
> > Server = http://ftp.tku.edu.tw/Linux/ArchLinux/$repo/os/$arch
> > Server = http://archlinux.c3sl.ufpr.br/$repo/os/$arch
> > Server = ftp://mirrors.kernel.org/archlinux/$repo/os/$arch
> > Server = ftp://ftp.tku.edu.tw/Linux/ArchLinux/$repo/os/$arch
> > Server = ftp://archlinux.c3sl.ufpr.br/archlinux/$repo/os/$arch
>
> Đây anh ạ

Sao không dùng các mirror gần (ví dụ của ftp -- trên list này đã nói?)
Thử mirror của Hồng Không xem. Vài mẹo khác có ở đây

https://wiki.archlinux.org/index.php/Improve_Pacman_Performance

Ngoài ra mình để ý dùng mirror HTTP lẹ hơn FTP :D

--
Anh K. Huynh
System administrator

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn