[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mạng chậm ???> @anh Hoàng và Hòa: pdf viewer thì hai anh thử dùng zathura đi, em mới 
> dùng
> thấy rất tiện, sử dụng index cũng dễ dàng hơn, có cả bookmark.
>
A`, quen day, zathura anh da dung roi. Noi chung cung okay, nhung co 
nhieu luc van phai dung do adobe reader.

Hoang

-- 
I'd rather be led to hell than managed to heavan.
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U