[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mạng chậm ???On Wed, 15 Feb 2012 09:24:35 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> > @anh Hoàng và Hòa: pdf viewer thì hai anh thử dùng zathura đi, em
> > mới dùng
> > thấy rất tiện, sử dụng index cũng dễ dàng hơn, có cả bookmark.
> >
> A`, quen day, zathura anh da dung roi. Noi chung cung okay, nhung co 
> nhieu luc van phai dung do adobe reader.

sách nào quý, chỗ nào ngon in ra đọc cho khỏe cho rồi :D 

-- 
Anh K. Huynh
System administrator