[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mạng chậm ???On 02/15/2012 09:33 AM, Anh K. Huynh wrote:
On Wed, 15 Feb 2012 09:24:35 +0700
Hoang Tran<[email protected]>  wrote:

@anh Hoàng và Hòa: pdf viewer thì hai anh thử dùng zathura đi, em
mới dùng
thấy rất tiện, sử dụng index cũng dễ dàng hơn, có cả bookmark.

A`, quen day, zathura anh da dung roi. Noi chung cung okay, nhung co
nhieu luc van phai dung do adobe reader.
sách nào quý, chỗ nào ngon in ra đọc cho khỏe cho rồi :D

+1 Đang định đi in vài cuốn đây anh. Không biết giá in thế nào.