[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mạng chậm ???On Wed, 15 Feb 2012 09:43:03 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> On 02/15/2012 09:33 AM, Anh K. Huynh wrote:
> > On Wed, 15 Feb 2012 09:24:35 +0700
> > Hoang Tran<[email protected]>  wrote:
> >
> >>> @anh Hoàng và Hòa: pdf viewer thì hai anh thử dùng zathura đi, em
> >>> mới dùng
> >>> thấy rất tiện, sử dụng index cũng dễ dàng hơn, có cả bookmark.
> >>>
> >> A`, quen day, zathura anh da dung roi. Noi chung cung okay, nhung
> >> co nhieu luc van phai dung do adobe reader.
> > sách nào quý, chỗ nào ngon in ra đọc cho khỏe cho rồi :D
> >
> +1 Đang định đi in vài cuốn đây anh. Không biết giá in thế nào.
> 

Mình mua luôn cái máy in về xài (mình dùng cái Brother 2140 thì
phải) :D Tầm 2 chai một máy in. Giấy mới đắt :D In nhiều ra nhiều khi
đọc 0 hết nhưng mà đỡ , đọc xong rồi 0 dùng thì dùng vào chuyện khác
được :D :D 


-- 
Anh K. Huynh
System administrator