[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

githubHi,

Github của nhóm https://github.com/archlinuxvn/ . Tạm thời, mình thêm
vài bạn vào vai trò developer có thể pull/push. Vấn đề là ... nhóm chưa
có repository nào hết :D Từ từ tính ^^

Có dự án nào thì các bạn nói nha ^^ Mình sẽ giúp move vào archlinuxvn
^^ Các bạn có câu hỏi nào về github (/archlinuxvn/) thì cứ hỏi ở đây,
mình sẽ "đại diện" cho Github trả lời hehe

Have fun.

-- 
Anh K. Huynh
System administrator