[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] githubBài thơ này hay là bài thơ em thích nhất đấy ,
có nhiều bản dich lắm anh
bản trên web em là do Lê Phương Nguyên dịch  em rất  thích bản dịch này nhưng bản gốc của thôi hộ là hay nhất :)

2012/2/17 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Fri, 17 Feb 2012 10:22:54 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> đây là github của em
> https://github.com/gialachoanglong

Thanks. Thêm vào nhóm luôn rồi.

PS: mò ra cái web của Long, trên có mấy câu thơ dịch từ bài của Thôi
Hộ, mà hai câu cuối thì hơi lạ. Mình cũng không rành nhưng mình rất
thích bài thơ này, nhất là bản nguyên hehe (nhân diện bất tri hà xứ
khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong) ^^

--
Anh K. Huynh
System administrator

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn