[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

xmirror * Re: [ArchLinuxVn] githubOn Fri, 17 Feb 2012 11:25:53 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> git cũng dễ dùng lắm
> bạn xem ở
> http://smallsoftware.blogspot.com/2011/06/su-dung-git-e-quan-ly-ma-nguon.html

Mình dịch vài trang của git-reference
   https://github.com/icyfork/git-reference

Bạn nào quan tâm và muốn học git thì dich tiếp cho xong và hiệu chỉnh
lại cho chuẩn.

Mình làm vài cái unofficial mirror:

  https://github.com/xmirror/

Những script mirror chạy ở dạng cronjob, bạn nào có cái máy nào uptime
tốt tốt thì cho mình mượn tí cài cái cronjob lên để là mirror ^^ Lâu
lâu cũng phải kiểm tra xem có thiếu sót gì không (ví dụ thiếu tag,
nhánh)

Have fun,

-- 
Anh K. Huynh
System administrator