[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] githubOn 02/17/2012 10:53 AM, Anh K. Huynh wrote:
On Fri, 17 Feb 2012 10:22:54 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

đây là github của em
https://github.com/gialachoanglong
Thanks. Thêm vào nhóm luôn rồi.

PS: mò ra cái web của Long, trên có mấy câu thơ dịch từ bài của Thôi
Hộ, mà hai câu cuối thì hơi lạ. Mình cũng không rành nhưng mình rất
thích bài thơ này, nhất là bản nguyên hehe (nhân diện bất tri hà xứ
khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong) ^^

đây là github của em ah :D
https://github.com/NgoHuy

-- 
sell the dreams not products