[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thông tin thành viênOn Sat, 18 Feb 2012 21:54:39 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> On Sat, 18 Feb 2012 20:42:14 +0700
> Doan Luong Van <[email protected]> wrote:
> 
> > Em lập topic này để mọi người cập nhật lên đây vài thông tin liên
> > lạc để tiện trao đổi với nhau (tất nhiên là tránh làm phiền nhau :))
> > Vài thông tin như là tên, SĐT (cái này cần), email, github :).
> > Em mở đầu:
> > Tên: Doan
> > SĐT: 0972097776
> > email: [email protected]
> > github: redLotus
> > 
> > P/s @anh Hòa nếu ko gửi lên đây thì anh gửi em sđt của anh qua mail
> > nha. :). Lâu lâu anh em mình trao đổi linh tinh cho vui :).
> > 
> 
> Chắc Hòa làm chủ xị liên hệ trực tiếp từng người qua thư riêng thôi.

Ý mình là bạn "Doan" ;)

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115