[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thông tin thành viênOn Sun, 19 Feb 2012 02:22:34 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> Đúng là ko nên lắm nhưng do em nghĩ cái nhóm mail này cũng ko *công
> cộng* lắm nên mới mở cái này ra :). Vậy close cái topic này sớm vậy.
> Xét lại đúng là ko nên.
> 
 
Thật ra thì sợ nhất là lúc mấy cô bạn gái lên mailing list tìm địa chỉ
liên hệ của Doan, rồi gọi hỏi anh Kỳ Anh nè sao cái số anh Doan ghi rành
rành thế mà em liên hệ ảnh không chịu trả lời :( Khi đó thì chắc mình
bán cái list này luôn quá haha =))

j/k, dù cái vụ gọi chéo này mình bị hoài à nghe ^^

Tạm thời mọi người hãy giữ liên lạc qua email. Các kênh liên lạc khác
mọi người hãy tự liên hệ với nhau. Hơi bất tiện một tí nhưng cũng là để
đảm bảo tính công cộng của nhóm thư này được tốt :D

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115