[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Làm sao để tùy chọn không update một package nào đó trong arch?Chào mọi người,
Tình hình là em vẫn dùng lệnh pacman -Syu để update các package.
Nhưng hiện tại em có một package mà không muốn update nó lên thì làm
như thế nào ạ?
Hiện tại phương pháp của em là update hết rồi cài lại cái package kia. :(.

-- 
Nguyễn Văn Bồng
Computer Science
University of Engineering & Technology, Vietnam