[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Làm sao để tùy chọn không update một package nào đó trong arch?On Feb 23, 2012 at 12:43pm, Nguyễn Văn Bồng wrote:
> Chào mọi người,
> Tình hình là em vẫn dùng lệnh pacman -Syu để update các package.
> Nhưng hiện tại em có một package mà không muốn update nó lên thì làm
> như thế nào ạ?
> Hiện tại phương pháp của em là update hết rồi cài lại cái package kia. :(.

pacman -Syu --ignore <pkg1,pkg2....> 

-- 
If bankers can count, how come they have eight windows and only four tellers?
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U