[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Làm sao để tùy chọn không update một package nào đó trong arch?On Thu, 23 Feb 2012 12:43:57 +0700
Nguyễn Văn Bồng <[email protected]> wrote:

> Chào mọi người,
> Tình hình là em vẫn dùng lệnh pacman -Syu để update các package.
> Nhưng hiện tại em có một package mà không muốn update nó lên thì làm
> như thế nào ạ?
> Hiện tại phương pháp của em là update hết rồi cài lại cái package
> kia. :(.
> 

Chỉnh trong @/etc/[email protected], phần @[email protected] Ví dụ

<pre>
HoldPkg     = pacman glibc linux linux-firmware 
</pre>


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115