[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Làm sao để tùy chọn không update một package nào đó trong arch?On Thu, 23 Feb 2012 13:07:31 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> On Thu, 23 Feb 2012 12:43:57 +0700
> Nguyễn Văn Bồng <[email protected]> wrote:
> 
> > Chào mọi người,
> > Tình hình là em vẫn dùng lệnh pacman -Syu để update các package.
> > Nhưng hiện tại em có một package mà không muốn update nó lên thì làm
> > như thế nào ạ?
> > Hiện tại phương pháp của em là update hết rồi cài lại cái package
> > kia. :(.
> > 
> 
> Chỉnh trong @/etc/[email protected], phần @[email protected] Ví dụ
> 
> <pre>
> HoldPkg     = pacman glibc linux linux-firmware 
> </pre>
> 
> 

s/HoldPkg/IgnorePkg/g

HoldPkg dùng khi gỡ bỏ gói.

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115