[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cài đặt ArchlLinux lần đầu :)Vào ngày 01/03/2012, Anh K. Huynh <[email protected]> viết:

> Mình không hiểu sao một warning vậy lại bị bỏ qua :) Nếu cài từ CD thì
> do bản pacman trong CD khá cũ nên nếu không nâng cấp lên bản mới (ở đây
> là so với bản cũ chứ không phải so sánh 3 và 4) có khi chẳng làm ăn gì
> được.
Lí do là khi e chấp nhận cho phép update pacman thì tiến trình tiếp
tục được thực hiện nhưng cuối cùng thì báo lỗi rằng không có bất kỳ
một package nào được upgrade. Nên e tạm bỏ qua việc upgrade pacman
>> Sau khi thực hiện lệnh trên mình tiếp tục nhận được 2 cảnh báo
>>
>> 1. */etc/mtab exist in filesystem* => do update filesystem  => giải
>> pháp là lúc sau mình update filesystem với lệnh: #pacman -S
>> filesystem --force (bug.archlinux)
>
> Cái này là do tập tin @/etc/[email protected] được xử lý theo cách riêng để tránh
> ghi thằng vào @[email protected] lúc khởi động. Xem
>
> http://www.archlinux.org/news/filesystem-upgrade-manual-intervention-required/
>
> Cách khác đơn giản là xóa tập tin đó đi . Lần khởi động tiếp theo nó sẽ
> được tạo ra .
"However, in this particular case it is needed as deleting /etc/mtab
manually would break pacman." e tưởng nó cảnh báo là nếu xóa sẽ break
pacman chứ :)
>>
>> 2. *initscripts:* */etc/profile.d/locate.sh* exists in filesystem  =>
>> giải pháp là xóa file này trước khi update  => cái này mình đọc trên
>> forum Arch luôn, nhưng không biết là hiểu đúng ý của bài viết chưa
>
> Xóa luôn.
>
>>
>> Việc update diễn ra bình thường, có một số warning báo có một số file
>> config dạng *.pacnew. Đọc thì thấy hình như đòi merge lại, chỗ này
>> mình ko rõ lắm lên tạm thời để im.
>
> Trừ khi ứng dụng mới cài vào không chạy được bạn mới phải lo lắng về
> các cấu hình mới. Còn bt cứ để cấu hình cũ mà chạy.
>
>>
>> Đến lúc này khi mình *#pacman -S gói-bất-kỳ* thì xuất hiện lỗi này
>> "*pacman: error while loading shared libraries: liblzma.so.2: cannot
>> open shared object file: No such file or directory*".
>
> Lỗi ở chỗ gói pacman. Gói pacman có thể nén , xả với @[email protected] Bạn tải về
> gói @[email protected] bằng tay rồi cài vào thôi.
>
> i386
>
> http://mirror.aarnet.edu.au/pub/archlinux/core/os/i686/xz-5.0.3-1-i686.pkg.tar.gz
> và cho 64 bits
> http://mirror.aarnet.edu.au/pub/archlinux/core/os/x86_64/xz-5.0.3-1-x86_64.pkg.tar.gz
>
> Sau khi tải về (chỉ một thôi nhé), bạn xả nén ra thôi. Ví dụ:\
>
>   $ tar xfcz xz-5.0.3-1-x86_64.pkg.tar.gz -C /
>   $ ldconfig
>
> rồi chạy lại @[email protected] xem có lỗi gì không nhé.
idconfig không có trong hệ thống của em, dù biến $PATH có đầy đủ /bin.
/sbin ...Lúc cài đặt e có cài cả base-dev