[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cài đặt ArchlLinux lần đầu :)On Thu, 1 Mar 2012 03:24:00 +0000
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> > Mình không hiểu sao một warning vậy lại bị bỏ qua :) Nếu cài từ CD
> > thì do bản pacman trong CD khá cũ nên nếu không nâng cấp lên bản
> > mới (ở đây là so với bản cũ chứ không phải so sánh 3 và 4) có khi
> > chẳng làm ăn gì được.

> Lí do là khi e chấp nhận cho phép update pacman thì tiến trình tiếp
> tục được thực hiện nhưng cuối cùng thì báo lỗi rằng không có bất kỳ
> một package nào được upgrade. Nên e tạm bỏ qua việc upgrade pacman

Cái này là do cấu trúc repo đã thay đổi. Chạy pacman -Syv và có thể
phải chỉnh mirrorlist thì sẽ tốt. Trường hợp này mình gặp rồi nhưng
không nhớ chi tiết.


> > Cách khác đơn giản là xóa tập tin đó đi . Lần khởi động tiếp theo
> > nó sẽ được tạo ra .
> "However, in this particular case it is needed as deleting /etc/mtab
> manually would break pacman." e tưởng nó cảnh báo là nếu xóa sẽ break
> pacman chứ :)

File @/etc/[email protected] do hệ thóng sinh ra và mình có thể xóa, edit thậm chí
@[email protected] nó được. Sau này nếu có dịp dùng @[email protected] thì bạn sẽ thấy tricky
với @/etc/[email protected] cần thế nào.  Tập tin @/etc/[email protected] mới đáng sợ.

> >   $ tar xfcz xz-5.0.3-1-x86_64.pkg.tar.gz -C /
> >   $ ldconfig
> >
> > rồi chạy lại @[email protected] xem có lỗi gì không nhé.
> idconfig không có trong hệ thống của em, dù biến $PATH có đầy đủ /bin.
> /sbin ...Lúc cài đặt e có cài cả base-dev

ldconfig. Chữ L (hoa) viết thường nhé. Không phải i.  Nếu bị cận thì
nhớ chùi kiếng nhé chứ không lại xóa hết / lại trách anh kỳ ^^^

-- 
Anh K. Huynh
System administrator