[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: github> Có dự án nào thì các bạn nói nha ^^ Mình sẽ giúp move vào archlinuxvn
> ^^ Các bạn có câu hỏi nào về github (/archlinuxvn/) thì cứ hỏi ở đây,
> mình sẽ "đại diện" cho Github trả lời hehe


Mình tạm thời tạo ra https://github.com/archlinuxvn/abin , đây là là
nơi tập hợp các hàm / thư viện đơn giản do người dùng Bash shell. Dự
án sẽ lấy tên tác giả chung là ArchLinuxVn, giấy phép GPL2 (hoặc
Apache v2). Chi tiết và bản triển khai đầu tiên mình sẽ push lên sớm.

Have fun,