[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vấn đề vào console root khi bootCtr+Alt + F1 hoặc F gì gì đó [1-6]

Sau đó login vào rồi cài driver card màn hình
Vào 23:47 Ngày 06 tháng 3 năm 2012, Ngô Huy <[email protected]> đã viết:
On 03/06/2012 11:41 PM, n0b0dy wrote:
Cho chi tiết lỗi đc ko bác ?

Vào 23:39 Ngày 06 tháng 3 năm 2012, Hoang Long Nguyen <[email protected]> đã viết:
Hi all

Tình hình là long đi mua cái card màn hình về giờ cần cài driver cho nó

mà ko boot đươc vào GUI , boot vào là lỗi ko hiển thị gì , mình muốn boot vào console root  để cài driver

từ boot GRUB long chọn arch gỏ "e" rồi thêm 3 sau ro nhưng sao nó vẫn boot vào GUI

:(
--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn
boot vào GUI xong bác nhấn Ctrl+Alt+F[n] trừ F7 ra thì qua consol rồi mà bác :), có phải khi bác cài bác add [xdm] vào rc.conf không ?

-- 
sell the dreams not products