[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

xem thử có gì saiHi,

Các bạn xem thử đoạn Bash sau có gì sai nhé
	http://dragula.org/blogs/675

Một chầu cà phê Lucky cho bạn nào đưa ra kết quả sớm nhất ^^

-- 
Anh K. Huynh
System administrator