[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] xem thử có gì saiCoi bộ anh K.Anh đố khó quá nên chả ai trả lời cả :))
p/s: em cũng ko bik nốt :))

Vào 18:23 Ngày 07 tháng 3 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
Hi,

Các bạn xem thử đoạn Bash sau có gì sai nhé
       http://dragula.org/blogs/675

Một chầu cà phê Lucky cho bạn nào đưa ra kết quả sớm nhất ^^

--
Anh K. Huynh
System administrator

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn