[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

bootcharthi,

Mình biết tool này http://www.bootchart.org/index.html . Bạn nào biết
tool tương tự thì chia sẻ nhé.

Các bạn cài vào, sau đó làm một cuộc thi nhỏ nhỏ về tốc độ khởi động
của máy :D Nếu cần giải thưởng thì cứ nói.

Have fun,

-- 
Anh K. Huynh
System administrator