[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] xem thử có gì saiOn Thu, 8 Mar 2012 11:17:36 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> Coi bộ anh K.Anh đố khó quá nên chả ai trả lời cả :))
> p/s: em cũng ko bik nốt :))

Bác HT đã giải được rồi, các bạn có thể xem trên log của Channel :D

Have fun,

-- 
Anh K. Huynh
System administrator