[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] bootchartôi cái máy em nó rùa quá T T
các bác thi rùi chia sẻ kinh nghiệm nhé .

về giải thưởng thì bác kỳ anh đề ra đi , em sẽ góp 1 phần tài trợ nhé :">

2012/3/9 Anh K. Huynh <[email protected]>
hi,

Mình biết tool này http://www.bootchart.org/index.html . Bạn nào biết
tool tương tự thì chia sẻ nhé.

Các bạn cài vào, sau đó làm một cuộc thi nhỏ nhỏ về tốc độ khởi động
của máy :D Nếu cần giải thưởng thì cứ nói.

Have fun,

--
Anh K. Huynh
System administrator

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn