[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] bootchart



Tui lúc trước cũng ham cái vụ này lắm, sau một thời gian thì thấy gói e4rat hoặc e4rat-preload là dễ và hiệu quả nhất (hint for contestant ;) ).

Tính

Vào 19:45 Ngày 09 tháng 3 năm 2012, Hoang Long Nguyen <[email protected]> đã viết:
ôi cái máy em nó rùa quá T T
các bác thi rùi chia sẻ kinh nghiệm nhé .

về giải thưởng thì bác kỳ anh đề ra đi , em sẽ góp 1 phần tài trợ nhé :">

2012/3/9 Anh K. Huynh <[email protected]>

hi,

Mình biết tool này http://www.bootchart.org/index.html . Bạn nào biết
tool tương tự thì chia sẻ nhé.

Các bạn cài vào, sau đó làm một cuộc thi nhỏ nhỏ về tốc độ khởi động
của máy :D Nếu cần giải thưởng thì cứ nói.

Have fun,

--
Anh K. Huynh
System administrator

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn