[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] XyproblemOn Wed, 7 Mar 2012 11:09:50 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> On Mar 07, 2012 at 11:05am, Anh K. Huynh wrote:
> > Hi,
> > 
> > Tài liệu này đọc khá vui 
> > 	http://mywiki.wooledge.org/XyProblem
> 
> Hay 

Có hàng để show rồi đây. Cảm ơn bạn _5tK đã đóng góp hihi ^^

(02:24:22 PM) _5tK: pentax: ALSA với PULSE trước giờ anh có cấu hình ko
(02:24:27 PM) _5tK: hay cài và chạy
(02:28:20 PM) pentax: xưa xài alsa, rối quá đổi qua oss rồi
(02:28:24 PM) pentax: cũng chả cần cấu hình gì 
(02:28:29 PM) pentax: load cái moddun lên
(02:28:43 PM) pentax: alsa phải có startup script để load cái setting của nó
(02:28:52 PM) pentax: oss thì phải load moddun lúc khởi động 
(02:29:45 PM) pentax: alsa có cái tool để detect driver đó _5tK
(02:30:45 PM) _5tK: máy em sau khi khởi động
(02:30:57 PM) _5tK: nó cứ quăng ra cái mớ lỗi gì của ALSA
(02:31:03 PM) _5tK: ko detect soundcard hay chi đó
(02:31:23 PM) _5tK: để chướng mắt quá thôi
(02:31:33 PM) pentax: mà có nghe âm thanh 0?
(02:31:38 PM) pentax: có nghe thì lăn tăn làm gì :D
(02:31:38 PM) _5tK: bt hết
(02:31:43 PM) _5tK: chỉ là cosmetic thôi
(02:31:47 PM) pentax: vậy vô mở cái rc.d của nó lên 
(02:31:51 PM) _5tK: đều là card intel
(02:31:54 PM) pentax: cat stupid > /dev/null thôi 
(02:32:02 PM) _5tK: mà con pc trên main asus thì chả có gì
(02:32:12 PM) _5tK: con MacBook thì cứ đủ thứ 
(02:32:22 PM) _5tK: uh, vậy chắc /dev/null cho lẹ
(02:33:27 PM) pentax: zosolz: nãy giờ _5tK nói chuyện giống thế này nhỉ
             http://mywiki.wooledge.org/XyProblem :D
(02:33:29 PM) pentax: =))
(02:34:06 PM) _5tK: lolz
(02:34:20 PM) pentax: =))
(02:34:27 PM) pentax: để quote lại trên list =))


-- 
Anh K. Huynh
System administrator