[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ArchLinux mười tuổiOn Fri, 16 Mar 2012 10:07:41 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> Chỉ có 4 người tham gia thôi sao mọi người

không sao 2 người cũng thành một hội "nhậu" mà :D Khỏi lăn tăn chuyện
số người đi em :P

-- 
Anh K. Huynh
System administrator