[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ArchLinux mười tuổiOn 03/16/2012 10:18 AM, Anh K. Huynh wrote:
On Fri, 16 Mar 2012 10:07:41 +0700
Hoang Long Nguyen<[email protected]>  wrote:

Chỉ có 4 người tham gia thôi sao mọi người
không sao 2 người cũng thành một hội "nhậu" mà :D Khỏi lăn tăn chuyện
số người đi em :P

cho em xin thời gian địa điểm đi anh :D

--
sell the dreams not products