[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

offical channel * Re: vài irc channel Hi,

Nhờ bác HT chỉ giúp, mình đã đăng ký channel #archlinuxvn như là channel chính thức của nhóm người dùng Arch Việt Nam tại trang

https://wiki.archlinux.org/index.php/IRC_Channels#International_IRC_Channels

Log của channel có thể xem tại http://archlinuxvn.tuxfamily.org/irclogs/ . Để xem cần đăng nhập, các bạn hãy tham gia vào irc channel để lấy thông tin đăng nhập nhé.

Về các quy tắc, cách sử dụng channel mình sẽ thảo luận riêng. Hiện tại trên channel vẫn trao đổi rát thoải mái, nên cần có "basic authentication" để bảo vệ log, nhưng điều này được cảnh bảo bởi "tuxfamily.org".

Mình chỉ làm cái khởi đầu. Các bạn nào giúp mình quản lý irc channel với (cài đặt bot, lấy và lưu trữ log, xuất bản log). Cảm ơn rất nhiều.

Chúc vui.