[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ArchLinux mười tuổiOn Fri, 16 Mar 2012 10:43:16 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> http://doodle.com/rh53c6sdhwsfd6n2
> 
>  vote đi =))

Long ơi em đã vào giao diện đồ họa được chưa!?

--
Anh K. Huynh