[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Trang web http://archlinuxvn.tuxfamily.org/uhm mình có thể install cái wiki đó anh :D

có chạy đươc php & mysql ko :D

2012/3/21 Anh K. Huynh <[email protected]>
Hi,

Mình đăng ký cái tên rồi, bạn nào có thẻ giúp mình quản lý cái trang
này không? Sẽ làm phối hợp với mình, tranh thủ học lóm nghề sysadmin
của mình (cam kết không thu học phí gì ngoài cà phê và bia :D).

Trên trang này mình chỉ dự định để thông tin tĩnh (static), nếu có cái
wiki để bà con viết hướng dẫn cũng tốt. Nhưng chỉ là vài gợi ý, còn lại
tùy thuộc vào người quản lý chính.

Irclog thì mình đã để ở http://archlinuxvn.tuxfamily.org/irclogs/ rồi :P

Cảm ơn nhiều.

--
"Bureaucracy is the enemy of innovation."
-- Mark Shepherd, former President and CEO of Texas Instruments

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn