[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Trang web http://archlinuxvn.tuxfamily.org/Em góp sức vụ này , mà phải thêm 1 người nữa đi anh , chứ mình em sợ lo ko được đâu , :D em cũng khá busy nhưng sẽ góp sức vụ nầy :D

2012/3/21 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Wed, 21 Mar 2012 11:06:35 +0700
Nguyễn Văn Bồng <[email protected]> wrote:

> Uh, làm cái giống ArchWiki đi anh. :-D

Ok thôi, vấn đề là ai làm đây nè :D

--
World War III?  No thanks!