[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Trang web http://archlinuxvn.tuxfamily.org/On Wed, 21 Mar 2012 11:25:49 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> Em góp sức vụ này , mà phải thêm 1 người nữa đi anh , chứ mình em sợ
> lo ko được đâu , :D em cũng khá busy nhưng sẽ góp sức vụ nầy :D

Mình nói rồi, sẽ làm với mình. Vậy em làm chủ xị, mình tư vấn nhé :D

Em đăng ký một account ở http://tuxfamily.org/ rồi cho mình biết. Sau
đó sẽ đi vào chi tiết sau.

Cảm ơn Long nhiều lắm.

-- 
	The problem with engineers is that they tend to cheat in order
to get results.
	The problem with mathematicians is that they tend to work on toy
problems in order to get results.
	The problem with program verifiers is that they tend to cheat at
toy problems in order to get results.