[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ArchLinux mười tuổiChốt lẹ đi chứ mọi người, mai thứ 6 rồi ^^

Vào 09:40 Ngày 21 tháng 3 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Fri, 16 Mar 2012 10:43:16 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

Long ơi em đã vào giao diện đồ họa được chưa!?

--
Anh K. Huynh--
Nguyễn Văn Quang
[Mobile] 0977.216.773
[E-mail] quangteospk[at]gmail[dot]com
[Y!M] ne7_o