[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Trang web http://archlinuxvn.tuxfamily.org/On Thu, 22 Mar 2012 21:56:59 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Anh Kỳ Anh, mình có thể làm gì được với cái này vậy anh, em cũng muốn
> biết muốn thử :d

Thử mọt lần sẽ đau cả đời đấy nhé =))

Mình sẽ gửi thông tin đến các bạn quan tâm. 

Have fun,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115