[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ArchLinux mười tuổiOn Fri, 23 Mar 2012 11:26:26 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> On 03/23/2012 11:08 AM, Hoang Long Nguyen wrote:
> > Chốt lại đây :
> >
> > Tối thứ 7 tuần này 6h30 tại Quán ốc tre một 197B30, Đường Thành
> > Thái, Quận 10


> thứ 7 giờ đó không ổn anh ơi :((

Cái này là lấy theo ý kiến chung của mọi người em ơi

http://www.doodle.com/rh53c6sdhwsfd6n2

Em có thể tới trễ, còn có việc bận không tới được thì hẹn lần sau
thôi :( Cố lên ^^

Chúc vui,

-- 
The difference between a lawyer and a rooster is that
the rooster gets up in the morning and clucks defiance.