[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ArchLinux mười tuổi:D em cũng bận hum thứ 7 nhưng dời qua ngày chủ nhật hết :D

anh em sắp xếp công việc để đi cho vui nhé , lâu lâu lâu thì ta mới gặp  1 lần mà =))

2012/3/23 Anh K. Huynh <[email protected]>


> hẹn anh em dịp khác nhé :(( dạo này toàn thất hẹn không :((

Còn nhiều dịp khác mà Huy. Lần này cũng có nhiều bạn khác bận việc
không đi được, còn mình thì suýt bận nhưng may quá việc ở nhà dời qua
hôm chủ nhật :D

Bạn Long sẽ report lại đầy đủ nhé ^^

--
A vacuum is a hell of a lot better than some of the stuff that nature
replaces it with.
               -- Tennessee Williams