[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ArchLinux mười tuổiChết, không để ý, tối muộn vậy thì mình ko đi đc rồi ^^

Vào 11:40 Ngày 23 tháng 3 năm 2012, Hoang Long Nguyen <[email protected]> đã viết:
:D em cũng bận hum thứ 7 nhưng dời qua ngày chủ nhật hết :D

anh em sắp xếp công việc để đi cho vui nhé , lâu lâu lâu thì ta mới gặp  1 lần mà =))

2012/3/23 Anh K. Huynh <[email protected]>> hẹn anh em dịp khác nhé :(( dạo này toàn thất hẹn không :((

Còn nhiều dịp khác mà Huy. Lần này cũng có nhiều bạn khác bận việc
không đi được, còn mình thì suýt bận nhưng may quá việc ở nhà dời qua
hôm chủ nhật :D

Bạn Long sẽ report lại đầy đủ nhé ^^

--
A vacuum is a hell of a lot better than some of the stuff that nature
replaces it with.
               -- Tennessee Williams--
Nguyễn Văn Quang
[Mobile] 0977.216.773
[E-mail] quangteospk[at]gmail[dot]com
[Y!M] quangteospk