[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ArchLinux mười tuổithì sáng về có xe bus mà lo gì =))

2012/3/23 Quang Nguyễn <[email protected]>
Em nhìn nhầm, tại em đi xe bus, mà vô quận 10 xa qá, ^^ vệ muộn thì hết xe bus.

Vào 15:21 Ngày 23 tháng 3 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

On Fri, 23 Mar 2012 15:11:23 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Chết, không để ý, tối muộn vậy thì mình ko đi đc rồi ^^

Thời gian bắt đầu là 6h30 Quang Nguyễn. Mình và một số bạn sẽ tới đúng
giờ này. Còn bạn nào bận cứ về trước không vấn đề gì.

Chúc vui,

--
Women are like elephants to me: I like to look at them, but I wouldn't
want to own one.
               -- W.C. Fields--
Nguyễn Văn Quang
[Mobile] 0977.216.773
[E-mail] quangteospk[at]gmail[dot]com
[Y!M] quangteospk