[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Laptop] Màn hình bị dựtOn 03/26/2012 03:49 AM, Quang Nguyễn wrote:
Chào mọi người.

Màn hình laptop của mình hôm nay bị một hiện tượng. Đó là load ứng dụng rất dựt.Cuộn trong terminal cũng dựt, cuộn chromium hay gõ chữ cũng dựt.
Hiện tượng này xuất hiện sau khi mình thử cài gói PowerTop, sau đó reboot thì vừa xuất hiện màn hình login thì tràn lỗi ra.

phy0: brcms_ops_config: change monitor mode: false (implement)
phy0: brcms_ops_config: change power-save mode: false (implement)
brcms_ops_bss_info_changed: qos enabled: false (implement)

Sau đó mình gỡ gói PowerTop ra vì mình nghĩ là do gói này. Tuy nhiên hiện tượng vẫn còn. Google thì thấy liên quan đến card Broadcom b4313.
Laptop của mình cũng có card wifi là Broadcom b4313. tuy nhiên mình không nghĩ vấn đề nằm ở đây vì trước đó wifi không có vấn đề gì cả.

Nhờ mọi người giúp đỡ.

____

Quang
--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn
vấn đề nằm ở wifi đúng rồi bác, em cũng dùng hang Broadcom mà, khi upgrade kernel mới bác cần xem lại các modules drivers của wifi, bác xem lại hướng dẫn về nó trên wiki nhé, bỏ cái b43 bác đang xài đi rồi modprobe cái khác lên ^+^
chúc bác thành công :)

-- 
sell the dreams not products