[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Laptop] Màn hình bị dựt
Trước khi có hiện tượng đó thì bác có cài gói gì hay làm cái gì ko ?
-- 
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn

Mình có cài gói PowerTop

vấn đề nằm ở wifi đúng rồi bác, em cũng dùng hang Broadcom mà, khi upgrade kernel mới bác cần xem lại các modules drivers của wifi, bác xem lại hướng dẫn về nó trên wiki nhé, bỏ cái b43 bác đang xài đi rồi modprobe cái khác lên ^+^
chúc bác thành công :)

-- 
sell the dreams not products

Mình lại nghĩ vấn đề nằm ở cái gói PowerTop. Lúc tinh chỉnh một số tip giúp tiết kiệm pin mình đã thử cài gói này.

--
Nguyễn Văn Quang
[Mobile] 0977.216.773
[E-mail] quangteospk[at]gmail[dot]com
[Y!M] quangteospk