[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

ATI Radeon™ HD 5000M on archCó bác nào xài qua con ATI này trên arch chưa nhỉ? Mình mới tậu chú HP
evny beats, trang bị một con ATI 2G, không hiểu lý do tại sao mà không
thể chạy dual boot, vọc mãi mà vẫn không được nên quyết định chuyển
qua mono boot với ARCH, nhưng chỉ dùng được em intel tích hợp. Để con
ati nằm không thì tội nó quá, mình đọc guide mà vẫn không thể vận hành
được nó. Bận rộn quá đọc tài liêu dòng được dòng mất.

Có bác nào có cao kiến gì không, hoặc giúp mình configure cho con này
nó chạy phát xêm thế nào.... Tất nhiên là sẽ có một chầu nhậu hậu hình
để hậu tạ anh em.