[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ATI Radeon™ HD 5000M on archOn Tue, 17 Apr 2012 06:51:13 -0700 (PDT)
h2vnteam <[email protected]> wrote:

> Có bác nào xài qua con ATI này trên arch chưa nhỉ? Mình mới tậu chú HP
> evny beats, trang bị một con ATI 2G, không hiểu lý do tại sao mà không
> thể chạy dual boot, vọc mãi mà vẫn không được nên quyết định chuyển
> qua mono boot với ARCH, nhưng chỉ dùng được em intel tích hợp. Để con
> ati nằm không thì tội nó quá, mình đọc guide mà vẫn không thể vận hành
> được nó. Bận rộn quá đọc tài liêu dòng được dòng mất.
> 
> Có bác nào có cao kiến gì không, hoặc giúp mình configure cho con này
> nó chạy phát xêm thế nào.... Tất nhiên là sẽ có một chầu nhậu hậu hình
> để hậu tạ anh em.
> 

chịu sầu thôi, mấy cái đồ họa mình 0 rành. thôi đành đi nhậu với bác mà
0 giúp gì được vậy :D

--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115